Proces Kliniczny: Asperger

Asperger

W ramach Klinik Instytutu oferuję proces dla klientów (dzieci i dorosłych) ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera lub mających problemy z interakcjami społecznymi. Klienci tacy często określają odczuwanie siebie względem innych ludzi mianem bycia za „ szklaną szybą”. Bardzo często mają wrażenie jakby byli oddzieleni od innych istot przez obecność takiej właśnie szyby lub pleksi. Proces został pomyślnie przetestowany na wielu dzieciach w wieku od 6 do 15 lat, a także na dorosłych. Prawie wszyscy klienci zgłaszają poprawę równowagi i koordynacji po zakończeniu leczenia.

Jakie są kryteria diagnostyczne, które predysponują do przeprowadzenia
procesu na zespół Aspergera?

– wyraźne upośledzenie w stosowaniu niewerbalnych zachowań typu: patrzenie w
oczy, ekspresja emocji na twarzy, regularna interakcja społeczna, gesty
-niepowodzenie w nawiązywaniu relacji rówieśniczych odpowiednich do poziomu
rozwojowego
– brak spontanicznego dążenia do dzielenia się z innymi ludźmi radością,
zainteresowaniami, osiągnięciami
– brak wzajemności społecznej lub emocjonalnej

Jak są eliminowane objawy zespołu Aspergera?

Wykorzystuję najnowocześniejsze techniki psychologiczne do leczenia urazów
prenatalnych związanych z zespołem Aspergera, opracowane specjalnie w tym celu.
Każdy klient traktowany jest indywidualnie ze spersonalizowanym planem leczenia.
Leczenie nie obejmuje leków. W przypadku dzieci poddanych procesowi rodzic jest
obecny podczas całej sesji. Zwykle wyniki pojawiają się natychmiast (i rozwijają się
przez następny rok).

Proces na zespół Aspergera należy do procesów klinicznych ISPS, mogą go
przeprowadzać tylko wyspecjalizowani i wycertyfikowani w tym zakresie terapeuci do
których grona należę.

Oficjalna strona Kliniki Aspergera
https://www.peakstatesclinics.com/aspergers.html